رویـدادهـا

توسط اداره کل ارتباطات و امور بین الملل

کتابچه گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس در سال 1401 منتشر شد

کتابچه گزارش عملکرد پارک فناوری پردیس در سال 1401 منتشر شد

در این گزارش، عملکرد شرکت های عضو پارک فناوری پردیس در سال 2022، عملکرد ستاد پارک فناوری پردیس در سال 2022، فعالیت های پارک فناوری پردیس در حوزه ملی و بین المللی و برخی از مهم ترین بازدید های داخلی و خارجی از پارک در سال 2022 منتشر شده است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

ارسال دیدگاه

عناوین مرتبط

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir