رویـدادهـا

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی
مهندس مهدی صفاری نیا رئیس پارک و دبیر هیئت امنا
حسین نوروزی مدیر حراست
مهندس محسن پیلان‌نژاد مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی
مهندس امین‌رضا خالقیان مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل
دبیرخانه کارگروه ساماندهی مراکز
نوآوری و رویدادهای کارآفرینی
مهندس میلاد صدرخانلو دبیرخانه شبکه تبادل فناوری
هشت کشور اسلامی
مهندس سیدعلی هزاوه معاون امور فناوری
مهندس محمدحسین عسکری مدیرکل جذب و پذیرش واحدهای فناور
مهندس محسن علی‌اکبریان مدیرکل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور
مهندس مهدی عظیمیان مدیرکل توسعه شعب و پردیس‌ها
مجتبی جباری‌پور معاون توسعه نوآوری
مهندس میلاد صدرخانلو رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری
مهندس احمد عسکری مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری
مهندس سجاد عباسی فشمی مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری
مهندس حمید خردنیا معاون فنی و مهندسی
مدیرکل نگهداری و تعمیرات
مهندس منوچهر کرباسی مدیرکل توسعه خدمات عمومی
مهندس حمید قدرت‌بین معاون توسعه و مدیریت منابع
مدیریت امور حقوقی
امید صادقی مدیر امور مالی
یاسر یاوری‌فر مدیر سرمایه انسانی
محمدمهدی خادمی مدیریت فناوری اطلاعات

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir