رویـدادهـا

ویراست پاییز 1402 منتشر شد

راهنمای خدمات عمومی و تخصصی پارک فناوری پردیس

راهنمای خدمات عمومی و تخصصی پارک فناوری پردیس

راهنمای خدمات عمومی و تخصصی پارک فناوری پردیس ویراست پاییز 1402 منتشر شد.

به گزارش رواط عمومی پارک فناوری پردیس، راهنمای خدمات عمومی و تخصصی پارک فناوری پردیس ویراست پاییز 1402 منتشر شد.

برای دریافت فایل روی عکس کلیک نمایید.

ارسال دیدگاه

عناوین مرتبط

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir