رویـدادهـا

گفتگو با دبیر نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

با دیگران به اشتراک بگذارید

گفتگو با دبیر نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir