رویـدادهـا

بازدید دانشجویان مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف از مجموعه فن آموز در پارک فناوری پردیس

با دیگران به اشتراک بگذارید

بازدید دانشجویان مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف از مجموعه فن آموز در پارک فناوری پردیس

ارسال دیدگاه

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir