رویـدادهـا

مدیر عامل شرکت Sana barque tavan Co.

امين مراد حاصل

مدیرعامل

شناسه ملی: 14003405301

سال تاسیس: 1392

تعداد پرسنل: 12 نفر

حوزه فناوری: مکانیک و اتوماسیون

محل استقرار: پارک فناوری پردیس

نحوه اداره شرکت: مسئولیت محدود

دفتر مرکزی:

پارک فناوری:

خیابان نواوری 3 پلاک 31

شماره تماس:

پارک فناوری: 76251433 تهران: 22429382

فکس:

پارک فناوری: 76250959 تهران: 26800465

پست الکترونیکی:

sbt@sana-barque.com

www.sbt.co.ir

مشاهده محصولات شرکت

شرکت سنا برق توان

Sana barque tavan Co.

شرکت سنا برق توان
حوزه فعالیت شرکت:

مکانیک و اتوماسیون 

خدمات شرکت:

تولید انواع درایوهای موتورهای الکتریکی

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir