رویـدادهـا

مدیر عامل شرکت ddkdenta co

مهدی ارباب سليمانی

مدیرعامل

شناسه ملی: 14003204044

سال تاسیس: 1391

تعداد پرسنل: نفر

حوزه فناوری: تجهیزات پزشکی

محل استقرار: پارک فناوری سلامت پردیس

نحوه اداره شرکت: سهامی خاص

دفتر مرکزی:

پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری چهارم، مجتمع نوآوران

پارک فناوری:

خیابان نوآوری چهارم، مجتمع نوآوران

شماره تماس:

8 ـ 66381896

فکس:

66381599

پست الکترونیکی:

info@ddkdental.com

www.ddkdental.com

مشاهده محصولات شرکت

شرکت دیبا درمان کاویان

ddkdenta co

شرکت دیبا درمان کاویان
حوزه فعالیت شرکت:

تجهیزات پزشکی 

خدمات شرکت:

تولید مواد ترمیمی دندانپزشکی 

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir