رویـدادهـا

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:

ماهیسا به روایت صاحب دانش فنی؛ دکتر کاوه رحمانی

فصل دوم:

ماهيسا به روایت سرمایه گذار؛ دکتر منصور هادی زاده

ماهیسا به روایت تصویر

از دانش به ثروت (4)

داستان شکل‌گیری ماهیسا

ناشر: پارک فناوری پردیس

نویسنده: فاطمه سادات رحمتی

تعداد صفحات: 143

در روزگاری که در کشور از تریبون‌های رسمی و غیررسمی از همه سو صدای تبلیغ و ترویج کارآفرینی به گوش می‌رسد، مؤسسات آموزشی خصوصی، دانشگاه‌ها و دانشکده و رشته‌های کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکار همه به دنبال تربیت نیروی انسانی کارآفرین هستند، لازم است صدایی نیز به گوش برسد که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها. کارآفرینی فرای آن چیزی است که تدریس شده و شنیده می‌شود.
ظرایف، لطایف و نادانسته‌هایی در این مسیر وجود دارد که تا پیش از مواجهه مستقیم با آن، قابل‌درک نیست. تجربه‌ی زیسته‌ی کارآفرینان ایرانی، اعم از آنان که توفیق یافته‌اند و یا شکست‌خورده‌اند، حاوی نکات ارزشمندی است که شاید بتواند بیش از دانش نظری، نوری به راه فعالان و علاقه‌مندان این حوزه بتاباند.
اداره کل ترویج و توسعه‌ی خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس، در پی آن است که با مستند کردن تجارب برخی از صاحبان کسب‌وکارها منظومه‌ای از بایسته‌ها و نابایسته‌های این حوزه را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.
در کتاب حاضر، روایت تشکیل شرکتی بیان می‌شود که تا زمان تشکیل و راه‌اندازی کارخانه از پیچ‌وخم‌های بسیاری عبور کرده است. این داستان هم از نگاه صاحب دانش فنی و هم از نگاه سرمایه‌گذار ذکر شده است که هر دو سویه‌ی دانش فنی و تجاری‌سازی، مورد مداقه قرار گیرد.
با این وصف، مخاطبان کتاب هر دو گروه سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر هستند. سرمایه‌گذار این کسب‌وکار، از سال‌ها تجربه‌ی سرمایه‌گذاری خود و مواجهه با تجاری‌سازی دانش می‌گوید و تجارب مهمی در این خصوص برای هر دو گروه ارائه می‌کند و صاحب دانش فنی نیز پیش‌نیازها، الزامات، دشواری‌ها و فرایندهای راه‌اندازی کسب‌وکار مبتنی بر دانش را بیان می‌کند که برای هر دو گروه حاوی درس‌هایی ارزشمند است.

نشانی: تهران، کیلومتر 20 جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مجتمع سراج

کد پستی: 1654120837

تلفن: 76250250 _ 021

نمابر: 76250100 _ 021

E-mail: info@techpark.ir

website: www.techpark.ir