رده بندی بین‌المللی

اخبار
10-20-1399
مدیر عامل شرکت «سفیر آبی آرام» از اعضای پارک فناوری پردیس گفت:
10-03-1399
با حضور «میلاد صدرخانلو» قائم‌ مقام دبیر شبکه D8-TTEN
09-08-1399
رئیس گروه علم و فناوری زیستی و پزشکی جایزه مصطفی(ص) در برنامه طبیب شبکه سه سیما، گفت:
08-28-1399
مدیر عامل موسسه «صدای بهار» از اعضای پارک فناوری پردیس در یادداشتی نوشت:
08-28-1399
مدیرعامل «فناوری بن یاخته‌های رویان»، شرکت عضو پارک فناوری پردیس خبر داد:
08-24-1399
کارایی 90 درصدی واکسن کرونای ساخته شده توسط برگزیده جایزه مصطفی(ص) در همکاری با شرکت فایزر
08-21-1399
08-18-1399
برگزاری بازدیدهای تخصصی، عمومی و برگزاری دوره‌های آموزشی توسط پارک
08-11-1399
در بوستان دانشمندان پارک فناوری پردیس