آرشیو مقاله برای › 01/1395

حضور 300 شرکت علمی در پارک 01-07-1395 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت ICT ایران برگزار می شود 01-08-1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
گرامي باد زحمات مادران و زنان محقق در پارك فناوري پرديس 01-11-1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاری بزرگترین جایزه علمی جهان اسلام 01-13-1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
ضيافت چاي نوروزي 01-17-1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
جایزه انتقال فناوری شبکه D8-TTEN 01-17-1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
كارگاه آموزشي بين‌المللي انتقال فناوري 01-18-1395 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
انتقال فناوري فنلاند و ايران 01-18-1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
ارايه امكانات به ايرانيان خارج ازكشور براي استقراردر پارك فناوري پرديس 01-21-1395 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
بانك صادرات ايران در پارك فناوري پرديس 01-21-1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
پیشنهاد بلاروس براي راه‌اندازي مركز نوآوري فناوري با همکاری ايران 01-22-1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
پلور مقصد ورزشكاران پارك 01-23-1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
نمايشگاه اينوتكس، موضوع تفاهم همكاري علم و فناوري ايران و قزاقستان 01-24-1395 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
دستاوردهای محققان ۱۵ کشور در ایران به نمایش گذاشته می‌شود 01-24-1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
گامي ديگر در مسير چشم انداز بزرگترين منطقه فناوري غرب آسيا 01-24-1395 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
انتقال فناوري در حوزه فناوري اطلاعات بين ايران و ارمنستان 01-25-1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
پلور مقصد ورزشكاران پارك 01-28-1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
بازدید وزیر سرمایه گذاری استان سوردولفسک روسیه 01-30-1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
بيمه درمان تكميلي، عمر و حوادث گروهي 01-31-1395 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
پارک فناوری پردیس مرکز مناسبی برای دفتر توسعه شرکت‌های چینی 01-31-1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
پايان مهلت ثبت نام در كارگاه آموزشي انتقال فناوري 01-31-1395 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت