آرشیو مقاله برای › 11/1393

برگزاري چهارمين كارگاه ديپلماسي علم و فناوري طي سال جاري 11-01-1393 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
بهره برداري كامل از برج فناوري پارك فناوري پرديس 11-05-1393 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
حضور پارك در كارگروه همكاري هاي فناوري چهارمين اجلاس وزراي صنعت كشورهاي عضو دي-هشت 11-08-1393 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
بازديد كارگروه فناوري چهارمين اجلاس وزراي دي هشت 11-08-1393 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاري نخستين نشست صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات جایزه مصطفی (ص) 11-11-1393 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
مركز فناوري سراج ميزبان اعضاي جديد 11-12-1393 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
حضور شركتهاي پارك در برترينهاي همايش بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت 11-12-1393 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاري بيست و پنجمين جلسه كميته تشخيص صلاحيت شركتهاي دانش بنيان 11-13-1393 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
بررسي همكاريهاي آتي پارك فناوري پرديس با دفتر منطقه اي يونسكو 11-15-1393 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاري كارگاه آموزشي تجاري سازي فناوري در حوزه سلامت 11-19-1393 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
اين هفته با آيين تجليل از پيشكسوتان پارك فناوري پرديس+ فيلم 11-19-1393 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
آغاز ثبت نام از متخصصان و دانشمندان غير مقيم 11-20-1393 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاري سومين نشست سراسري فن بازارهاي منطقه اي 11-27-1393 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
بازديد معاونين و مديران سازمان تحقيقات،‌ آموزش و ترويج كشاورزي از پارك فناوري پرديس 11-27-1393 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاري جلسات معارفه مركز رشد فناوري نخبگان با حضور متقاضيان جديد 11-27-1393 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاري نهمين تور فناوري توسط مركز فن بازار ملي ايران 11-29-1393 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت