آرشیو مقاله برای › 04/1393

مذاکرات نماينده شركت ايتاليايي SiEL در پارک فناوری پردیس 04-01-1393 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
شرکت نمایندگانی از پارک فناوری پردیس در دوره آموزشی مرکز رشد بین‌المللی کسب و کار پکن 04-01-1393 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
تور فناوری برای هیات دانشگاه‌های افغانستان در پارک فناوری پردیس 04-02-1393 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
جلسه آشنایی میهمانان مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام با پارک فناوری پردیس 04-03-1393 در داخلی › نتیجه ای در بر نداشت
نشست مشترک وزیر نفت با شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک فناوری پردیس 04-03-1393 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
مذاکرات وزیر تحقیقات و فناوری اندونزی و هیات همراه در پارک فناوری پردیس 04-04-1393 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
حضور شبکه انتقال و تبادل فناوری کشورهای دی 8 در نمایشگاه سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی 04-05-1393 در بین‌المللی › نتیجه ای در بر نداشت
برگزاری دوره آموزشی «استارتاپ ویکند» در دانشگاه صنعتی شریف 04-06-1393 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت
معرفي محصولات شركت‌هاي عضو پارك در اينوپروم روسيه 04-23-1393 در بین‌المللی › 1 پاسخ ها
افتخاري ديگر براي شركت‌هاي عضو پارك فناوري پرديس 04-26-1393 در ملی › نتیجه ای در بر نداشت