اخبار

شرکت مپصا عضو پارک فناوری پردیس در سال 1378 تاسیس شده است که زمینه اصلی فعالیت آن مدیریت پروژه های صنعتی MC )، PMC) و انجام فعالیت های مهندسی بر روی تجهیزات صنعتی و نفتی بوده و با توجه به استراتژی‌های زیر فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند: • تبدیل شرکت به عنوان جایگزین شرکتهای خارجی فعال در زمینه خدمات مدیریت و مهندسی • ورود به عرصه های جدید نفتی با توجه به امکانات بالقوه کشور • پایه ریزی مدیریت نوین در کشور • گرایش به توسعه منابع انسانی • توجه ویژه به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ایمنی و بهداشت • گسترش شرکت در زمینه جذب طرح های صنعتی و بهبود نتایج کلیدی عملکرد این شرکت دارای تیمهای توانمند شامل مهندسین متخصص و باتجربه در زمینه های مختلف صنعتی بوده که خدمات خود را به بهترین نحو در زمینه مدیریت پروژه ، طراحی و مهندسی و طرح های بالادستی نفت به انجام میرسانند. همچنین شرکت در سال 1383 موفق به اخذ گواهینامه 2000 -ISO9001 گردید و در ادامه با بهبود مستمر فرآیند ها موفق به بهنگام نمودن سیستم و اخذ گواهینامه2008 -ISO9001 گردیده است. هم اکنون نیز در راستای اهداف و استراتژی شرکت استقرار سیستم های ISO14001-2004 و OHSAS 18001-2007 را در سرلوحه برنامه اجرایی خود قرار داده است که طی آن کلیه فرایندهای سازمان شناسایی و الزامات استاندارد پیاده شده است. و هم اکنون در راستای رسیدن به مدل تعالی سازمانی EFQM گام برمی دارد. با توجه به پروژه محور بودن فعالیت های شرکت، پیاده سازی استانداردهای مدیریت پروژه مانند PMBOK یکی از اولویت های اصلی بوده و در این راه فعالیت های علمی و کاربردی زیادی به انجام رسیده است.


  • بازدیدکنندگان: 1689
  • (رتبه بندی جاری 5.0/5 ستاره ها) مجموع آرا: 1
  • 3 0

نظری وجود ندارد.

پاسخ