اخبار
11-15-1393
صبح روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 93 با حضور خانم استركيش لاروش مديركل دفتر منطقه اي يونسكو در ايران به انجام رسيد

صبح روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 93 با حضور خانم استركيش لاروش مديركل دفتر منطقه اي يونسكو در ايران نشست بررسي زمينههاي همكاري بين اين نهاد بينالمللي و پارك فناوري پرديس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي پارك فناوري پرديس، در ابتداي اين نشست مدير كل دفتر منطقهاي يونسكو با ساختار حمايتي و سازوكارهاي نوين پارك در توسعه فناوري و نيز طرحهاي ملي و بينالمللي آن به ويژه در موضوع گسترش مراودات حوزه فناوري و گسترش دانش آشنا شدند.

در ادامه جلسه موضوعات مربوط به شبكه تبادل و انتقال فناوري كشورهاي عضو دي هشت (TTEN) از جمله امكان بهرهمندي ساير كشورها از خدمات اين شبكه، جايزه علمي مصطفي (ص) و نحوه مشاركت زنان دانشمند مسلمان در رقابتهاي آن مورد بررسي قرار گرفت.

 نمايشگاه فناوري و نوآوري (INOTEX) و  نشستهاي علمي مرتبط با جايزه علمي مصطفي (ص)، همچنين نيازمندهاي منطقهاي به تبادلات فناوري به ويژه با ايران از جمله موضوعاتي بود كه در خصوص  آنها تبادل نظر شد.

اين نشست با حضور مدير كل دفتر منطقه اي يونسكو در نمايشگاه دائمي محصولات فناورانه كشور و بازديد ايشان از دو شركت فعال در حوزه فناوري آموزشي و فناوري الكترونيك قدرت پايان يافت.
  • بازدیدکنندگان: 1653
  • (رتبه بندی جاری 0.0/5 ستاره ها) مجموع آرا: 0
  • 0 0

نظری وجود ندارد.

پاسخ