اخبار
10-11-1398

در حاشیه هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو، تفاهم‌نامه همکاری میان شبکه فن‌بازار ملی ایران و شبکه تبادل فناوری امضا شد.

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، «میلاد صدرخانلو» رئیس شبکه فن‌بازار ملی ایران و «علی‌اصغر نجیمی کرهرودی» و «احمد طالبیان»، نمایندگان شبکه تبادل فناوری در حاشیه هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه با هدف «مشارکت و همکاری در تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه با حفظ دارایی‌های مادی و معنوی و اطلاعات محرمانه مرتبط» امضا شد.

«همکاری طرفین درخصوص بهرهبرداری از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویدادهای تجارت فناوری»، «مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگزاران و مشاوران تجارت فناوری، فناوران و متقاضیان صنعتی»، «تسهیل بهرهمندی طرفین دراستفاده از ظرفیت نهادها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی و صنعتی در حوزه تجارت فناوری»و «همکاری مشترک در طراحی و اعطای جایزه ملی تبادل فناوری به اشخاص واجد شرایط» از موضوعات این تفاهم‌نامه می‌باشند.

تفاهم‌نامه مذکور که تا 10 دی ماه 1400 اعتبار دارد، طرفین را در «مشارکت و همکاری جهت تدوین و بهره‌برداری از آییننامههای کارگزاری و آییننامههای حمایت از فرآیندهای تجارت فناوری»، «اطلاع‌رسانی متقابل از رویدادهای شناسایی تقاضا،ارائه نیازهای فناوران، معرفی توانمندیهای فناورانه و فراهم کردن زمینه حضور یکدیگر، کارگزاران و مشاوران تجارت فناوری در رویدادهای مذکور»، متعهد می‌کند.

همچنین این تفاهم‌نامه شبکه فن‌بازار ملی ایران و شبکه تبادل فناوری را متعهد به «برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای مشترک شناسایی تقاضا، ارائه نیازهای فناورانه و معرفی توانمندیهای فناورانه»، «استفاده از ظرفیت کارگزاران طرفین در پروژههای همکاری فناورانه»، «مشارکت و همکاری در پاسخ به تقاضاهای صنعتی از طریق بانک فناوران موجود طرفین»، «اعطای غرفه رایگان در رویدادها و نمایشگاههای تخصصی طرفین در صورت درخواست یکی از طرفین» کرده است.

«دسترسی طرفین به حمایت‌های جذب شده از سایر نهادها، سازمانها و بنگاههای اقتصادی و صنعتی در حوزه تجارت فناوری»، «تهیه آییننامه اعطای جایزه ملی تبادل فناوری و برگزاری این رویداد به صورت مشترک» و «معرفی تقاضاهای مرتبط با حوزه فناوری نانو از طریف فن‌بازار ملی ایران به شبکه تبادل فناوری» از دیگر بندهای این تفاهم‌نامه می‌باشد.


  • بازدیدکنندگان: 308
  • (رتبه بندی جاری 0.0/5 ستاره ها) مجموع آرا: 0
  • 0 0

نظری وجود ندارد.

پاسخ