پروژه های در دست طراحی


1-ساختمان چند منظوره

2-پارکینگ طبقاتی

3-فاز سوم (پردیس کارآفرینی)


1-ساختمان چند منظوره

مجموعه چند منظوره پارک فناوری پردیس شامل چهار بخش انبار، آتش نشانی، ورزشی و خدماتی بوده و بخش خدمات شهری، خود شامل بخشهای اداری، کارگری و تاسیسات است.این ساختمان در زمینی به مساحت 4855 متر مربع در جنوب پارک فناوری قرار گرفته و زیر بنای آن 4836 متر مربع می باشد.
بخش انباربه مساحت 1304 شامل انبار مرکزی،گمرک،عمومی و تاسیسات می باشد. بخش ورزشی به مساحت 1982 متر مربع شامل سالن ورزشی، جایگاه تماشاگران، رختکن و دوش و سرویس بهداشتی و آبدارخانه می باشد. بخش اداری به مساحت 1033 متر مربع شامل فضای اداری، اتاق کارگری،غذا خوری و رخشوخانه می باشد. بخش آتش نشانی به مساحت 470 متر مربع و نگهبانی به مساحت 47 متر مربع می باشد.


2-پارکینگ طبقاتی
با توجه به تعداد زیاد مراجعین به پارک فناوری پردیس و عدم وجود فضای کافی برای پارک وسائل نقلیه،طراحی و ساخت یک پارکینگ طبقاتی در فاز توسعه جهت رفع مشکلات فوق اجرایی گردید.
پارکینگ فوق در زمینی به مساحت 3264 متر مربع در قسمت جنوب غربی پردیس دانش با زیربنای 20535 متر مربع در 8 طبقه و ظرفیت 800 پارکینگ در حال طراحی میباشد. همچنین انجام خدمات خودرویی مانند کارواش،تعویض روغن و چکاپ خوردو و... نیز در این ساختمان پیش بینی گردیده است.


3-فاز سوم (پردیس کارآفرینی)
فاز سوم پارک فناوری پردیس در زمینی به مساحت 21 هکتار در غرب دانشگاه آزاد واقع شده است.
اقدامات اجرایی انجام شده :
-انعقاد قرارداد خرید زمین با شرکت عمران شهر جدید پردیس
- تحویل حدود تعیین شده با میخ کوبی از شرکت عمران شهر جدید پردیس
- انعقاد قرارداد تهیه طرح جامع،طراحی شهری و تهیه طرح آماده سازی زمین و تاسیسات زیر بنایی
-اتمام عملیات فنس کشی پیرامون زمین
- آغاز عملیات نقشه برداری زمین جهت تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1:500
-تهیه نقشه های فاز یک آماده سازی