شما اینجا هستید.: خانهمعرفیساختار سازمانیشورای پارک

ساختار سازمانی

آخرین اخبار

08-07-1399
توسط اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس
08-05-1399
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس خبر داد:

شورای پارک


الف ـ وظایف شورای پارك:
طبق ماده 8 اساسنامه پارك (مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري مورخ 1384)، وظايف شوراي پارك به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ تدوین سیاست‌ها و اولویت‌بندی زمینه‌های فعالیت پارك در چارچوب راهبردهای مصوب هیات امنا
2 ـ تصویب طرح ایجاد مراكز رشد واحدهای فناوری و مراكز خدمات علمی و فناوری و دیگر مراكز مورد نیاز جهت ارائه به سازمان موسس
3 ـ تصویب پذیرش شركت‌ها و موسسات خارجی در راستای تحقق اهداف پارك
4 ـ تصویب امتیازات و كمك‌های مالی یا اعتباری به شرکت‌ها و موسسات عضو پارك اعم از داخلی و خارجی مطابق با ضوابط هیات امنا
5 ـ تدوین آیین نامه داخلی شورا

ب ـ ترکیب اعضای شورای پارك:
طبق ماده 7 اساسنامه پارك (مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري مورخ 1384)، تركيب اعضاي شوراي پارك به شرح زير مي‌باشد:
 
اعضای حقوقی:
1 ـ رییس پارك (رییس شورا)
2 ـ معاون (مدیر) امور فناوری پارك (دبیر شورا)
3 ـ معاون (مدیر) امور پشتیبانی پارك
4 ـ معاون (مدیر) فن بازار پارك
 
اعضای حقیقی*:
5 ـ یك نماینده از سوی واحدهای فناوری
6 ـ یك نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی یا صنایع منطقه
7 ـ یك نفر صاحب نظر در امور پارک‌های علم و فناوری
8 ـ معاون پژوهشی یكی از دانشگاه‌های تهران
 
*بر طبق اساسنامه پارک، اعضای حقیقی شورای پارک به پیشنهاد رییس پارک و به موجب حکم نایب رییس هیات امنا (معاون علمی و فناوری رییس جمهور) به مدت 2 سال منصوب می‌شوند.
 

ج ـ اعضای فعلی شورای پارک:
 
اعضای حقوقی:

​ مهندس مهدی صفاری‌نیا

​​رییس پارک و رییس شورا​


مهندس محسن پیلان‌نژاد

​مهندس محمد حسین قرائیان

مهندس اکبر قنبرپور
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی و دبیر شورا معاون فنی و مهندسی پارک
معاون توسعه نوآوری پارک


مهندس سید علی هزاوه

معاون امور فناوری پارک
 
 
اعضای حقیقی:
 ​مهندس رضا اشرف سمنانی

دکتر تورج محمدی

دکتر مهدی صفری
مشاور مدیرعامل میدکو

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ایران

​مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین

مهندس سید محمد هاشمی

مدیرعامل شرکت سازگان ارتباط


  
د ـ اهم مصوبات جلسات شورای پارک:

1-آيين‌نامه داخلي شوراي پارك

2-دستورالعمل پرداخت شارژ در پارک فناوری پردیس

3-دستورالعمل موافقت با استقرار يا ادامه فعاليت‌ توليد محصولات با فناوري پيشرفته توسط واحدهاي فناور در پارك فناوري پرديس

4-دستورالعمل صدور مجوز فناوری و شرايط تمديد آن

5-دستورالعمل اجاره یا فروش بخشی از ساختمان‌هاي غيردولتي در پارک به سایر اشخاص حقوقی

6-دستورالعمل بهره‌مندي از حمايت‌هاي تجاري‌سازي پارك

7-دستورالعمل بهره‌مندي از مزاياي قانوني استقرار در پارك

8-دستورالعمل اجرايي آیین‌نامه بهره‌مندی از مزایا و حمایت‌های پارک فناوری پردیس

9-دستورالعمل ارزیابی توانمندی و صلاحیت عضویت شرکت‌هاي دانش‌بنيان و واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع در پارک فناوری پردیس

10-روش اجرایی جذب و پذیرش شرکت­هاي دانش‌بنيان و واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع در پارک فناوری پردیس

11-دستورالعمل جذب و پذيرش مراکز ارائه‌کننده خدمات عمومي در پارک فناوری پردیس

12-روش‌اجرایی جذب و پذیرش ارائه‌دهندگان خدمات تجاری‌سازی در پارک فناوری پردیس

13-دستور‌العمل ارزيابي واحدهاي فناور عضو پارك فناوري پرديس

14-دستورالعمل پذیرش، نظارت، ارزیابی و بهره‌مندی واحدهای فناور از مزایا و حمایت‌ها در شعب و واحدهای اقماری پارک

15-دستورالعمل پرداخت شارژ در شعب و واحدهای اقماری پارک