ارتباط با ما

آخرین اخبار

08-07-1399
توسط اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس
08-05-1399
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس خبر داد:

پیشنهادات و نظرات

فیلدهایی که دارای علامت هستند، ضروری می باشند.