شما اینجا هستید.: خانهامکاناتعمومی و تخصصیپارک فن آموز

عمومی و تخصصی

آخرین اخبار

08-07-1399
توسط اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس
08-05-1399
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس خبر داد:

پارک فن آموز

ارائه جذاب پدیدههای علمی و فناوری در قالبی ساده و همه فهم ، یک جاذبه و شوق علمی در مخاطبین ایجاد کرده و باعث ایجاد انگیزه و علاقهمندی به علوم و فناوری میشود. این مراکز در کشورهای پیشرفته از سابقهای صد ساله برخوردار هستند  و با نام science center , science & technology centerخوانده میشوند. مراکز مورد اشاره در گستره طیفی واقعند که یک طرف آن شهربازیها و در طرف دیگر طیف آزمایشگاهها قرار میگیرند. پارک فنآموز در میانه این طیف قرار گرفته و سعی دارد از مزایای هر دو طرف طیف بهره ببرد. تجهیزات نصبشده در این مرکز، به گونهای است که پدیده­های علمی و جلوه­های فناوری را به شکلی زیبا به نمایش می گذارد و میتواند شوق و انگیزه آموختن را در بین دانش آموزان و عموم مردم افزایش دهد و محرك خوبي براي تحصیل دانش­آموزان و نيز مكمل خوبي براي آموزشهاي رسمي در مدارس و فرهنگسازی در جامعه باشد.

 

  • پارک فنآموز 3 هدف را دنبال میکند:
  • ایجاد محیطی شاد و مفرح و سرگرم کننده برای تمام اعضاء خانواده؛
  • آموزش علوم و فناوری؛
  • تاتیرگذاری فرهنگی وایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس از طریق تجهیزات ساخت ایران.

مخاطبین پارک فنآموز 2 گروه هستند:
  • دانشآموزان و دانشجویان؛
  • عموم مردم.

گروه اول با بازدید از این مجموعه برخی از مطالبی را که در کتابهای درسی به صورت تئوری خواندهاند ، عملا تجربه میکنند و در واقع این مرکز به نوعی مکمل آموزشهای رسمی در آموزش و پرورش و سایر مراکز آموزشی است. و گروه دوم عموم مردم هستند ، که شاید سالها از دوران تحصیلات رسمی آنها گذشته باشد و اکنون با مراجعه به این مرکز و کار با تجهیزات آن، با علوم و فناوریها در قالبی شاد و مفرح آشنا میشوند.

خدمات پارک فن آموزاز طریق یکی از شرکتهای عضو پارک فناوری پردیس ارائه میشود. این شرکت طراح و سازنده انحصاری تجهیزات علمی تفریحی در این سطح از کیفیت و تنوع در کشور است و تا کنون 11 مرکز علمی تفریحی در کشور راه اندازی کرده است.