طرح‌های ملی.

آخرین اخبار

08-07-1399
توسط اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس
08-05-1399
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس خبر داد:

مرکز توسعه کسب و کار فناوری

عمده روش های حمایت از تجاری سازی طرح ها و شرکت های نوپا در زمینه فناوری و نوآوری از طریق ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد تامین می گردد. لیکن ظرفیت محدود پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نباید مانع از توسعه فناوری های پیشرفته گردد.

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت های آن، در سال های اخیر مراکز توسعه کسب و کار مجازی توسعه زیادی داشته اند. از مزایای این نوع مراکز میتوان به نیاز کمتر به فضای متمرکز برای استقرار، تیم عملیاتی کوچک، استفاده از ظرفیت کارگزاران در بخش های غیر دولتی و غیر متمرکز، سرمایه گذاری ایجاد و مدیریت مناسب، کاهش رفت و آمد و در نتیجه کاهش هزینه در مدت و هزینه و ... اشاره کرد.
با توجه به اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تجاری سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان و همگام با رشد روز افزون علمی کشور و گسترش متقاضیان و با عنایت به تجارب ارزنده پارک فناوری پردیس در حوزه پشتیبانی از طرح های نوآورانه و فن آورانه، پارک فناوری پردیس ماموریت یافت، نسبت به ایجاد و اداره مرکز توسعه کسب و کار فناوری به عنوان "اولین مرکز ارائه دهنده‌ی خدمات تجاری سازی به صورت غیر حضوری در کشور" اقدام نماید.

در این مرکز، طرح ها و ایده ها در کلیه حوزه های تخصصی و بدون محدویت جغرافیایی قابل دریافت هستند. تنها محدودیت مورد نظر، عدم عضویت شرکت متقاضی در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد است.

پس از ثبت نام متقاضیان در سایت مرکز (www.techbiz.ir) طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از تصویب در کمیته پذیرش مرکز و تدوین نسخه تجاری سازی، به عضویت مرکز پذیرفته می شود.


اهداف مرکز

 •  تسریع در رشد واحدها و شرکت‌های فناور برای تبدیل به شرکت‌های دانش بنیان؛
 •  ارائه مشاوره‌ و خدمات مورد نیاز اعضا در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات و تجاری‌سازی آنها؛
 •  نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارآیی مرکز؛
 • نظارت بر فعالیت واحدهای فناور در تحقق ایده محوری آنها؛
 •  توسعه و بهبود عملکرد کارگزاران و کریدورهای خدمات فناوری.

خدمات مرکز
 •  حوزه مدیریت و منابع انسانی؛
 •  حوزه حقوقی و اداری؛
 • حوزه مالی و حسابداری؛
 •  تولید و توسعه محصول؛
 •  بازرگانی؛
 •  بازاریابی و فروش.

متقاضیان محترم از سراسر کشور می توانند به منظور اطلاع از شرایط استفاده از خدمات این مرکز، ارائه طرح/ایده و ثبت نام، به پایگاه اینترنتی مرکز به نشانی www.techbiz.irمراجعه و یا با شماره تلفن 66552422-021 تماس حاصل نمایند.