همکاری با دانشگاه‌ها

آخرین اخبار

08-07-1399
توسط اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس
08-05-1399
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس خبر داد:

فرصت‌های کارآموزی

برای ورود به سامانه استخدام، کارآموزی و ... کلیک کنید:سامانه صدفدوره هاي كارآموزي:
به منظور تحقق همكاري دانشگاه و صنعت، پارک فناوری پردیس سند راهبردی ارتباط صنعت و دانشگاه را تدوین نموده و برنامه‌های عملیاتی متعددی را جهت اجرا نمودن آن شکل داده است که تدوین آیین نامه‌ي کارآموزی در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک، بخشی از این برنامه می باشد.
منظور از كارآموزي، دوره‌هایی است كه طي آن دانشجويان رشته هايي كه شرايط ورود به اين دوره را دارند، واحدهاي درسي مشخصي را در شركت‌هاي دانش بنيان پارک فناوری پردیس مي‌گذرانند. به اين ترتيب در كنار آموخته‌هاي علمي وفني دانشگاه، با ارتقاء توان اجرائي خود در رشته مربوطه وامكان تاثير متقابل تئوري و عمل و يا علم وتكنيك با نحوه رفع نيازهاي اساسي و ضروري جامعه آشنا مي گردند.

اهداف دوره‌هاي كارآموزي:
· ایجاد فرصتی برای بهره مندی دانشگاه و شرکت‌های دانش بنيان از پتانسیل‌ها و توانمندي‌هاي يكديگر‌ و رفع نیازهای متقابل؛ 
· ایجاد فرصتی برای شرکت‌های دانش بنيان جهت استفاده از نیروهای تخصصی و علمی دانشگاهی با هزینه کمتر و ایجاد زمینه‌ی افزایش نوآوری و خلاقیت در اين شركت ها؛
· ایجاد فرصتی برای دانشجویان جهت آشنایی با شرایط اجرایی،کاربردی و نیازهای محیط کاری مرتبط با دانش علمی و تخصصی رشته خود وارتقاء توانمندی‌های ایشان و ایجاد زمینه افزایش نوآوری وفرصت اشتغال متناسب با رشته تحصیلی خود؛
· زمینه سازی جهت شناسایی ، جذب واشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ونیروی کار متخصص و نخبه در شرکت‌های دانش بنيان پارک.
· ايجاد فرصتي براي شركت‌هاي دانش بنيان در جهت تربيت نيروي انساني متخصص، منطبق با نيازها و فرهنگ سازماني شركت.
 
افراد مشمول برنامه حمايت از كارآموزي به طور کلی عبارتند از:
الف- دانشجويان ترم ششم به بعد مقطع كارشناسي رشته ها وگرايش‌هاي مرتبط با شرکت های فناور. 
تبصره: افراد مشمول آیین نامه در سه سطح طبقه بندی و حمایت‌ها متناسب این سه سطح می‌باشد؛
سطح یک: دانشجویان عضو بنیاد ملی نخبگان، برگزیدگان المپیادهای علمی کشوری وبین‌المللی و نفرات برتر جشنواره های ملي (خوارزمی وفارابي)
سطح دو: دانشجویان دانشگاه‌های مادر(صنعتي اصفهان، صنعتي اميركبير، صنعتی‌شریف تربيت مدرس، تهران، بهشتي، شيراز و علم و صنعت ايران.)
سطح سه: دانشجویان سایر دانشگاه ها با الویت دانشگاههایی که دارای تفاهم‌نامه همکاری با پارک می باشند.