شما اینجا هستید.: خانهعضویتضوابط و مقرراتضوابط قراردادی

ضوابط و مقررات

آخرین اخبار

11-01-1399
2600 نفر از 31 استان کشور در این طرح ثبت نام کردند
10-30-1399
به همراه رونمایی از محصولات تازه کارخانه‌های نوآوری پارک

ضوابط قراردادي


پس از تأييد عضويت متقاضيان، قرارداد واگذاري زمين يا قرارداد اجاره با آنان منعقد مي­شود. در اين قراردادها، ضوابطي درج شده كه تكاليفي را براي اعضاي پارك فراهم مي­آورد. برخي از اين ضوابط به شرح زير مي­باشند.


ضوابط قراردادي در بخش اراضي

1) اراضي قابل واگذاري، صرفاً بهمنظور و با هدف ايجاد و راه‌اندازي واحد تحقيقات و فناوري به واحدهاي فناور، واگذار خواهد گرديد و كاربري آن غيرقابل تغيير مي‌باشد، لذا واحدهاي فناور متعهد و ملتزم مي‌باشند كه از زمين مورد واگذاري و بناي احداثي در آن مغاير با اهداف مزبور استفاده‌اي به عمل نياورند.

2) واحدهاي فناور متعهد هستند كه در احداث بنا، ضوابط و مقررات احداث بنا صادره از سوي ادارات و سازمان‌هاي ذيربط و ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌هاي اعلامي از سوي پارك و همچنين طرح جامع پارك را دقيقاً و اكيداً رعايت نمايند.

3) واحدهاي فناور متعهد مي‌باشند كه احداث بنا را طبق نقشههاي تأييد شده كميته معماري پارك انجام داده و در طول اجراي پروژه، مشاور فاز 3 بر حسن اجراي آن نظارت داشته و گزارشات مشاور فاز 3 خود را به صورت منظم و ماهيانه به پارك ارسال نمايد.

4) اخذ پروانه ساختمان و حق انشعاب آب و برق و گاز و تلفن جهت زمين و واحد تحقيقاتي و پرداخت كليه هزينه‌هاي مربوطه بر عهده و هزينه واحدهاي فناور است و پارك فقط نسبت به صدور معرفي‌نامه‌ها به ادارات ذيربط اقدام خواهد نمود.

5) آماده‌سازي زمين در حد ايجاد تأسيسات زيربنايي شامل شبكه دسترسي معابر، ايجاد شبكه‌هاي آبرساني، فاضلاب عمومي، انتقال برق و خطوط تلفن در معابر عمومي پارك و محدود به درب اصلي ورودي هر واحد به عهده و هزينه پارك است.

6) چگونگي مشاركت مالكين واحدها و نمايندگان آنها در اداره پارك، دستورالعمل پرداخت هزينه‌هاي مربوط به نگهداري و ساير موارد از قبيل فضاي سبز، آسفالت، تأسيسات، آب و فاضلاب و مرمت و ارتقاء سطح خدمات و نوسازي آنها و امثالهم بر عهده كليه مالكين واحدها بهصورت مشترك خواهد بود كه تعيين سهم هريك متناسب با ميزان بهره‌مندي هر واحد بر اساس دستورالعمل پرداخت شارژ در پارك انجام خواهد شد.

7) بهمنظور دريافت سند رسمي، واحدهاي فناور مكلف هستند پس از اتمام عمليات ساختماني و اخذ گواهي پايان كار، گواهي مذكور را به پارك ارائه نموده و در ساختمان خود (طبق برنامه اولیه ارائه شده) استقرار یابد. پارك پس از بررسي‌هاي لازم ، روز و ساعت و دفترخانه اسناد رسمي را تعيين و به اطلاع واحدهاي فناور مي‌رساند.

8) در صورتي كه واحدهاي فناور از تصرف زمين منصرف شوند يا در طول مدت قرارداد تقاضاي اقاله قرارداد را نمايد و يا بنا به تشخيص پارك از مفاد اين قرارداد تخلف نمايد، پارك فقط نسبت به استرداد وجوه دريافتي پس از كسر بدهي‌ها و هزينه‌هاي مربوط اقدام نموده و درصورت ايجاد اعياني در زمين مورد واگذاري توسط واحدهاي فناور، بهاي آن توسط كارشناس رسمي دادگستري (منتخب پارك) تعيين و پس از واگذاري زمين و مستحدثات توسط پارك به متقاضي جايگزين، در وجه واحدهاي فناور كارسازي خواهد شد.


ضوابط قراردادي در بخش استيجاري

1) مورد اجاره صرفاً جهت استفاده مستاجر براي استقرار «دفتر تحقيقات و فناوري» به مستاجر اجاره داده شده و مستاجر تحت هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده و كاربري از مورد اجاره را ندارد.

2) مستاجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره را تحت هيچ شرايطي به غير ندارد.

3) پرداخت كليه مبالغ مربوط به هزينه­هاي مصرف آب، برق، تلفن، دفع فاضلاب و ساير هزينه­هاي اختصاصي و عمومي در بهره­برداري­هاي مشاعي از مورد اجاره، بر عهده و هزينه مستاجر است و مستاجر مكلف است اصل قبوض پرداخت شده و يا صورت‌حساب‌هاي صادره از سوي موجر را پرداخت نمايد.

4) پرداخت كليه مبالغ مربوط به هزينه­هاي نگهداري مورد اجاره (شارژ ماهيانه) و هزينه تنظيفات و خدمات شهري، بر اساس اعلام نماينده موجر و همچنين هزينه­هاي مربوط به ارائه ساير خدمات عمومي و پشتيباني كه ميزان مبالغ آن از طريق نماينده موجر به مستاجر ابلاغ مي­شود، بر عهده مستاجر است.

5) انجام كليه تعميرات جزئي مورد اجاره با اطلاع و موافقت قبلي و كتبي موجر و پرداخت هزينه­هاي آن بر عهده مستاجر است.

6) مستاجر متعهد و مكلف است در انقضاء مدت اجاره يا در صورت فسخ اين قرارداد از سوي موجر، مورد اجاره را تخليه نموده و به همان صورت و شكل و وضعيتي كه تحويل گرفته است عيناً به موجر تحويل دهد.

7) انجام تعميرات كلي و اساسی در دفتر و ساختمان، منجمله تعمير خرابي دستگاه­ها و لولههاي تاسيسات و آبرساني كه ناشي از قصور و سهل انگاري مستاجر در نگهداري و مراقبت از آنها نباشد بر عهده و هزينه موجر مي­باشد.

8) موجر حسب مورد، امكان استفاده و بهرهبرداری مستاجر از برخي خدمات عمومي و تخصصي موجود در پارك، منجمله استفاده از سالن كنفرانس، آزمايشگاه­ها، سامانه رايانه و اينترانت، اتاق برگزاري جلسات و همچنين برخي خدمات اداري و مشاوره­اي در زمينه بيمه و بازاريابي، سرمايهگذاري، ثبت اختراعات، حضور در سمينارها و كلاس­هاي آموزشي را در قبال دريافت هزينه­هاي مربوطه مطابق تعرفه­هاي معينه فراهم مي‌نمايد.

9) فعالیت مستاجر به صورت دوره­ای (هر 4 ماه یکبار) توسط پارک ارزیابی می­گردد. ارزیابی بر اساس ضوابط پارک بوده و ملاک ادامه حضور شرکت در مرکز میباشد. شرکت­هایی که در انتهای یکسال حضور، امتیاز پایینتر از متوسط را کسب نمایند امکان تمدید حضور در مرکز را نخواهند داشت.

10) ساعت کار ساختمان مرکز از ساعت 7 صبح الی 19 عصر مي‌باشد ولي واحدهاي فناور برای حضور پرسنل خود در ساعات بیرون از این محدوده میتوانند با هماهنگي قبلي اقدام نمايند.

11) واحدهاي فناور ملزم به رعایت سرانه نفرات به ازای هر 10 متر مربع 1 نفر ميباشند.

12) واحد فناور مستاجرمیبایستاز هرگونه فعالیت همراه با آلودگی­های صوتی، زیست محیطی و شهری اجتناب نمایند.

13) واحدهاي فناور ملزم به استفاده از مبلمان متناسب با فضای تحقیقاتی و اداری ساختمان ميباشند و مبله نمودن و پارتیشن بندی داخلی واحدها باید به گونه­ای باشد که خسارتی به دیوارهای مشترک، پنجره­ها، دیوارهای شیشه­ای، کفپوش، سقف و ... وارد نیاید.

14) نظافت فضاهای اختصاصی هر شرکت (سرویس بهداشتی، آشپزخانه، فضای اداری و شیشه­های داخلی) به عهده مستاجر میباشد.