فرصتهای همکاری

آخرین اخبار

10-27-1399
مجتبی جباری‌پور مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس خبر داد:
10-24-1399
«حمید خردنیا» مشاور رئیس و قائم مقام معاون فنی و مهندسی پارک خبر داد:

راهنمای سرمایه‌گذاری در پارک

 
 • مزيت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري
 • با توجه به مأموريتي كه دولت ج.ا.ايران براي پارك‌هاي فناوري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران تعيين نموده است، مزيت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري در پارك با توجه به آيين‌نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون و آيين‌نامه اجرايي تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به شرح ذيل مي‌باشد:
 •  فروش، اجاره زمين و ساختمان‌هاي آماده براي فعاليتهاي R&D و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات و خدمات،
 • امكان مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به هر نسبت ممكن و نيز تضمين انتقال اصل و سود منافع حاصل از سرمايه‌گذاري به خارج از كشور از طرف دولت ج.ا.ايران،
 • برخورداري سرمايه‌گذاران خارجي از حقوق يكسان با سرمايه‌گذاران داخلي،
 • امكان سرمايه‌گذاري خارجي در كليه اشكال نقدي و غيرنقدي اعم از ماشين‌آلات، تجهيزات، قطعات، مواد اوليه، دانش فني و خدمات تخصصي،
 • حق دريافت خسارت ناشي از سلب مالكيت و ملي‌شدن سرمايه‌هاي خارجي يا سرمايه با منشأ خارجي،
 • امكان حق مالكيت حقوقي زمين و ساختمان براي سرمايه‌گذاران ايراني و خارجي،
 • امكان سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به صورت مستقيم و يا در قالب ترتيبات قراردادي از جمله روش‌هاي «مشاركت مدني»، بيع متقابل و انواع روش‌هاي "ساخت- بهره‌برداري- واگذاري BOT))"، "ساخت- مالكيت- بهره‌برداري ((BOO"،‌ "ساخت- مالكيت- بهره‌برداري- واگذاري (BOOT)" و "ساخت- اجاره- واگذاري(BLT)" در كليه بخش‌هاي تحقيقاتي، خدماتي و فناوري،
 • امكان سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و ايراني داراي سرمايه با منشا خارجي و يا شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و سازمان‌هاي بين‌المللي،
 • پذيرش سرمايه‌هاي وارده ايرانيان مقيم خارج از كشور به عنوان سرمايه‌گذاري خارجي،
 • امكان بهره‌مندي فعاليت‌هاي تجاري كه مكمل فعاليت‌هاي تحقيقاتي، فناوري و خدماتي از مزاياي قانون سرمايه‌گذاري خارجي،
 • امكان تأسيس شعبه و نمايندگي شركت‌هاي خارجي براي توسعه امور تحقيقاتي و فناوري، تجاري و انجام تكاليف قراردادي و فعاليت‌هاي بازاريابي و غيره،
 • امكان استفاده از كارشناسان خارجي در امور مربوط به پروژه‌هاي تحقيقاتي و سرمايه‌گذاري،
 • امكان ارجاع اختلافات سرمايه‌گذاري به محاكم داوري بين‌المللي، تحت پوشش يادداشت‌تفاهم‌هاي دوجانبه و چندجانبه،
 • معافيت مالياتي صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات توليدي و تحقيقاتي و امكان انتقال ارز حاصل از صادرات به خارج از كشور،
 • معافيت ماليات بر درآمد شركت‌ها و نمايندگي‌هاي خارجي كه صرفاً به عمليات بازاريابي و اطلاع‌رساني براي شركت مادر در خارج مي‌پردازند،
 • عدم الزام به رعايت ضوابط قيمت‌گذاري، توزيع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي،
 • بهره‌مندي از حق فروش دانش فني، خدمات فني و مهندسي و فناوري، ليسانس يا روياليتي و امكان ثبت حق اختراع و علائم و اسامي تجاري براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي،
 • بهره‌مندي از حقوق مالكانه براي سرمايه‌گذار خارجي (حقوق ناشي از مالكيت بر مال و دارايي و يا حقوق اكتسابي ناشي از قرارداد كه حسب مورد به حقوق مالكيت، بهره‌برداري و انتفاع و ..... تسري مي‌يابد)،
 • امكان استفاده از اسامي و نام‌هاي تجاري در كليه زمينه‌هاي مجاز،
 • حق ورود و اقامت مكرر سهامداران، مديران و كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها براي مدت سه سال و امكان تمديد به دفعات،
 • حق انتقال وجوه ناشي از قراردادهاي مختلف سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي و نقل و انتقال سريع و آزاد ارز از خارج از كشور به پارك و بالعكس از طريق شبكه بانكي،
 • معافيت از پرداخت ماليات بر دارايي و درآمد حاصل از فعاليت‌هاي تحقيقاتي، پژوهشي، فناوري و خدمات فني و مهندسي به مدت 15 سال،(معافيت ماليات حقوق پرسنل، معافيت ماليات بر قراردادها و معافيت ماليات عملكرد)،
 • معافيت صددرصد از پرداخت عوارض معمول كشور،( از جمله عوارض ساخت و ساز، عوارض مصرف برق و ...،)
 • تسهيلات ويژه گمركي براي ورود و خروج آزاد كالا، ماشين‌آلات، مواد اوليه و ابزارهاي تحقيقاتي در حداقل زمان،(بهره‌مندي از استقرار انبار گمرك در محل پارك براي ترخيص سريعتر كالا)،
 • بهره‌مندي از مقررات روان و سهل (در سطح استاندارد بين‌المللي) جهت اشتغال نيروي انساني و روابط كار در واحدهاي فناور همچون مناطق آزاد تجاري- صنعتي،
 • تضمين عدم سلب مالكيت و جبران خسارت ملي شدن در صورت وقوع آن، توسط دولت و يا آژانس چند جانبه تضمين سرمايه‌گذاري بانك جهاني MIGA،
 • امكان انتقال قانوني كليه وجوه به خارج از كشور، اعم از وجوهي كه در نتيجه عملكرد سرمايه خارجي و يا ساير وجوهي كه انتقال آن به صورت ارز صورت مي‌گيرد شامل:
 • الف- انتقالات سرمايه‌اي شامل سود سهام يا سود سرمايه، انتقال اصل سرمايه، عايدات سرمايه‌اي،‌ انتقال مبالغ مربوط به جبران خسارات ناشي از سلب مالكيت و مصادره سرمايه‌ خارجي،
 • ب- ساير انتقالات ارزي شامل كليه انتقالات ارزي ناشي از قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمك‌هاي فني و مهندسي، اسامي و علايم تجاري و قراردادهاي مشابه.

ويژگي‌هاي نسبي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و تحقيقاتي

 • نزديكي به مراكز علمي، تحقيقاتي، دانشگاهي، سياسي، اقتصادي و تجاري جمهوري اسلامي ايران و منطقه
 • استقرار بيش از 60% مراكز علمي و تحقيقاتي و دانشگاهي و صنايع مهم كشور در شعاع 300 كيلومتري پارك در شهرهاي بزرگ علمي و صنعتي ازجمله تهران، اصفهان، سمنان، اراك،
 • نزديكي به فرودگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي و مجاورت راه‌آهن سراسري، مترو و گذرگاه مهم ارتباطي اروپا و آسيا،
 • دسترسي به نيروي انساني متخصص و كارآمد فراوان و ارزان،
 • پيوند اقتصادي، تحقيقاتي و دانشگاهي با جمعيت بيش از يك ميليارد نفري كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي و 300 ميليوني كشورهاي عضو اكو،
 • محيط فرهنگي مناسب براي استقرار و حضور حرفه‌اي شركت‌هاي فناوري كوچك و متوسط، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي،
 • وجود امكانات رفاهي و تفريحي مناسب و امكان اسكان متخصصين و كاركنان شركت‌ها در مجاورت محل كار در شهر جديد پرديس و شهرستان دماوند،
 • نزديكي به مراكز تفريحي ازجمله رشته‌كوه‌هاي البرز و دماوند، پيست اسكي بين‌المللي ديزين و دره‌ بهشت.
 • استقرار شركت‌ها در يك محيط پيشرفته در سطح استانداردهاي بين‌المللي و همچنين قرار داشتن در يك مجتمع تحقيقاتي و فناوري و استفاده از مزاياي همجواري واحدهاي فناوري با يكديگر،
 • امكان بهره‌مندي شركت‌ها و واحدهاي تحقيقاتي از فضاهاي تخصصي طراحي شده براساس نياز،
 • امكان برقراري ارتباطات بين‌المللي مناسب از طريق مديريت پارك،
 • شرايط جغرافيايي و اقليمي مناسب و مطلوب و دوري از آلودگي‌هاي صوتي و محيط زيستي شهري،
 • زيرساخت‌هاي قوي شهري، ارتباطي و اطلاعاتي و اتصال به شبكه‌ي فيبر نوري كشور (جنوب و شمال)،
 • پيگيري امور سرمايه‌گذاران در مراجع ذيربط دولتي و اعمال حمايت‌هاي قانوني لازم،
 • پيگيري به منظور اختصاص تسهيلات ارزي و ريالي به سرمايه‌گذاران از طريق سيستم بانكي و حساب ذخيره ارزي و خطوط اعتباري موسسات مالي بين‌المللي
 • مشاركت حقوقي با سرمايه‌گذاران در موارد خاص جهت امكان‌پذير نمودن سرمايه‌گذاري،
 • انجام مطالعات امكان‌سنجي فني و اقتصادي طرح‌هاي منتخب با استفاده از توان فني شركت‌هاي مهندسي و مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي و معرفي طرح‌هاي اقتصادي به متقاضيان اجراي طرح‌ها،
 • ارائه آموزش‌هاي تخصصي از طريق مراكز آموزشي مستقر يا مرتبط با پارك،
 • امكان تعامل و همكاري با مراكز علمي و دانشگاه‌هاي معتبر كشور ازجمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه علوم پزشكي تهران.