شما اینجا هستید.: خانهامکاناتتأسیساتبرق و گاز

تأسیسات

آخرین اخبار

10-27-1399
مجتبی جباری‌پور مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس خبر داد:
10-24-1399
«حمید خردنیا» مشاور رئیس و قائم مقام معاون فنی و مهندسی پارک خبر داد:

برق و گاز

برق

به‌منظور تامين برق مجموعه پارك فناوري پرديس، در سال 1383 قراردادي با شركت توزيع برق شمال شرق تهران به امضا رسید که طی آن ، شركت متعهد شد 6.14 مگاوات برق مورد نياز مجموعه را تامين نمايد. پیش از انعقاد این قرارداد، شركت توزيع برق شمال شرق تهران،پسازمذاکراتفراوانمتقاعد شده بود که تصمیم اولیه خود را مبنی بر اجرای شبکه تا ابتدای محدوده پارک و به‌صورت ولتاژ اولیه تغییر دهد. موضوعی کهدرصورتتحققمیتوانست افزایشهزینهو مشکلاتبهره‌برداريرابرايشرکتهاياراضي بههمراهداشتهباشد و در عين حال استفاده مجموعه پارک را از ظرفيت‌هاي شركت توزيع برق شمال شرق تهران در خصوص تامين، تعمير و نگهداري شبكه غیر‌ممکن کند.خوشبختانهمدیریتعمرانوتوسعهموفقشد شرکت توزیع برق شمال شرق تهران را درخصوصاجرايشبکهبهصورتولتاژثانویه و تحويل كنتور به هر شركت به صورت مجزا و در محل، متقاعد سازد.

پيرو قرارداد مورد اشاره، تعداد 4 پست اصلي زميني و 14 پست كيوسك فرعي نصب و تجهیز شدند. همچنين 2 پست زميني موجود، به ترانسفورماتور مجهز و ولتاژ ضعيف در آن راه‌اندازي گردید. 2 پست كيوسك فرعي نيز در حال تجهيز مي‌باشد و به همت اداره كل بهره‌برداري و مهندسي مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

فرم درخواست انشعاب برق

فرم درخواست افزایش آمپراژ

زيرساخت برق مجموعه پارك فناوري پردیس، از داخل تونل انرژي عبور می‌کند. در این شبكه، علاوه بر پست‌هاي ذكر شده، بالغ بر 5000 متر كابل فشار قوي و 10000 متر كابل فشار ضعيف نصب شده است.با توجه به نياز روزافزون واحدهاي فناور مستقر و يا در حال استقرار مجموعه به افزايش آمپراژ، اداره كل بهره برداري و مهندسي فعاليت‌هاي زير را در دستور كار قرار داده است:

1- دريافت مجوزهاي لازم جهت تهيه و تجهيز پست 20/63 كيلوولت با ظرفيت 30 مگا ولت آمپر، به‌منظور تامين افزايش آمپراژ مورد تقاضاي شركت‌ها: در اين خصوص با حمايت شركت مادر تخصصي توانير توافقنامه‌اي با شركت‌هاي برق منطقه‌ای و توزيع نواحي به امضا رسيده و قراردادهاي شركت‌هاي مدنظر در خصوص مديريت طرح و خدمات مشاوره نيز منعقد شده است این پروژه در فاز مطالعاتي قرار دارد.

2- دريافت مجوزهاي لازم جهت احداث نيروگاه گازي توليد هم‌زمان برق و حرارت (CCHP‍‍) با ظرفيت 50 مگاوات، به‌منظور تولید برق و تامین بخشي از حرارت مورد نياز ساختمان‌هاي مجموعه و تامین آبگرم و سرد تجهيزات گرمايشي و سرمايشي شركت‌هاي عضو: طراحي اوليه این نيروگاه به اتمام رسيده است و این طرح در آستانه انعقاد قرارداد قرار دارد. از جهت زمان بندي، پيش‌بيني می‌شود احداث واحد اول این نيروگاه در 18 ماه به اتمام برسد و تمامی طرح در 36 ماه از زمان عقد قرارداد کامل شود . شايان ذكر است در صورت تحقق ساخت اين نيروگاه، پارك فناوري پرديس اولين دارنده نيروگاه توليد همزمان در كشور خواهد بود.

در حال حاضر دوخط ۶۳ کیلو ولت باظرفیت هر یک حدود ۴۰ مگاولت آمپر از پست ۴۰۰ کیلو ولت پردیس تا پست مجموعه احداث شده است.
با عنایت به اینکه شرکت برق منطقه ترانسی با ظرفیت ۱۵ مگا ولت آمپر در اختیار مجموعه قرار داده است، در حال حاضر توانی در حدود ۱۳ مگا وات قابل استحصال میباشد.

گاز

 گاز مجموعه پارك از طريق خط 250 پوند بومهن تغذيه می‌شود. این خط از زير جاده‌هاي ارتباطي تهران - بومهن عبور می‌کند وتوسط ايستگاه 10000 ، 250-60 وارد پارک می‌شود. با رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران، شبكه‌ايي به طول 4250 متر به‌منظور توزیع گاز در داخل مجموعه پارک اجرا شده است. اين شبكه، دوخط شرقي و غربي را شامل می‌شود که از داخل تونل انرژی یا به‌عبارت دیگر تونل تاسیسات، با سايزهاي 2، 4 و 6 اينچ، گاز 60 پوند را تا محل علمك‌ها هدايت مي‌كند.

در طراحي شبكه لوله‌كشي گاز داخل تونل تاسیسات پارک فناوری پردیس، براي تامین ایمنی، شيرآلات قطع كن شبكه در محوطه پارك اجر ا شده است تا در خط لوله درون تونل فقط اتصالات جوشکاری شده وجود داشته باشد. كليه جوشكاري‌هاي انجام شده در پروژه به‌صورت کامل راديوگرافي شده و مورد تایید قرار گرفته است.تمامی مراحل طراحي و اجرا اين شبكه زير نظر ناظرين شركت مشاور و شركت گاز استان تهران انجام شده است.
به‌منظور ايمني شبكه داخل تونل تاسیسات، سامانه ايمني نشت گاز در این تونل اجرا شده است . اين تجهيزات توسط شيرآلات نصب شده در ايستگاه مربوطه، درزمان بروز حوادث در تونل از جمله نشت گاز، آتش سوزي، زلزله،گاز مجموعه را قطع مي‌كند. همچنين شبكه داراي 72 مقطع سامانه حفاظت از زنگ‌زدگی برای تامین ایمنی لوله‌های دفنی است.