شرکتهای همکار

آخرین اخبار

08-07-1399
توسط اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس
08-05-1399
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس خبر داد:

انجمن خیرین توسعه علم و فناوری

معرفی 

انجمن خيرين توسعه علم و فناوري ايرانيان، مؤسسه‌اي غيرانتفاعي، غيرسياسي، غيردولتي و عام المنفعه است که کليه دانشمندان و محققان ايراني طبق ضوابطي که در اساسنامه انجمن اشاره شده است از آن بهره‌مند خواهند بود. اين انجمن نخستين مؤسسه خيريه ایست که از ايرانيان خارج از کشور براي کمک به پيشبرد اهداف علمي و تکنولوژيکي در ايران کمک هاي مالي، علمي، مشاوره اي و تخصصي مي‌گيرد. انجمن خيرين توسعه علم و فناوري ايرانيان در تاريخ 88/07/25 تحت شماره 17 در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و از هیأت مركزي نظارت بر تأسيس و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد وزارت كشور به عنوان يك نهاد مردمي (NGO ) غيردولتي، غيرسياسي، غيرانتفاعي و داوطلبانه در تاریخ 88/03/06 پروانه تأسيس به شماره 1/8/83/41735 دریافت کرده است.


نحوه تماس با شركت

آدرس دفتر مركزي: تهران -کیلومتر20 جاده دماوند - پارک فناوری پردیس - ساختمان سراج 

تلفن: 76250043

دورنگار:76250044

وب سايت: www.techngo.ir

پست الکترونیکی: info@techngo.ir