خدمات آزمایشگاهی

آخرین اخبار

08-07-1399
توسط اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس
08-05-1399
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس خبر داد:

آزمايشگاه‌ها


پارك فناوري پرديس داراي دو دسته امكانات آزمايشگاهي مي‌باشد. دسته‌ي اول مربوط به شركت‌هاي مسقر در پارك مي‌شود كه داراي آزمايشگاه‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي گوناگوني هستند؛ اين مجموعه مشتمل بر 14 مجموعه‌ي آزمايشگاهي مي‌باشدكه در زمينه‌هاي كاني‌آرائي و مواد معدني، نانوالكترونيك، بيوتكنولوژي، ابزار دقيق، مهندسي پزشكي و كاليبراسيون، داروسازي، داروهاي نوتركيب، سلولهاي بنيادين و متالوژي مشغول به ارائه خدمات مي‌باشند. دسته‌ي دوم، مجموعه‌ي آزمايشگاهي- كارگاهي مركزي پارك مي‌باشد كه در ساختمان ستادي پارك فضائي به وسعت 1500 متر مربع جهت ايجاد و اسقرار آن تخصيص داده شده است و در حال ساخت و تكميل است.


مشخصات برخی از شرکتهای ارائه خدمات آزمایشگاهی در جدول ذیل آمده است( اطلاعات این جدول در حال تکمیل می باشد.)

ردیف

نام شرکت

حوزه فناوری

سایت

کاتالوگ

1

شرکت کارآفرینی و فناوری ایران

نانو

www.kefaco.ir

دانلود

2

شرکت تحقیقات کانی شناسی و زمین شناسی کانپژوه

مطالعات کانی و مواد معدنی

*

دانلود

3

شرکت تحقیقات مواد معدنی کانساران بینالود

مطالعات کانی و مواد معدنی

www.binaloud.com

دانلود

4

آماج درمان

تجهيزات پزشكي

www.amajdarman.com *

5

پترو پيام آسيا

نفت، گاز و پتروشيمي

* *

6

توربوسيل

مكانيك و اتوماسيون

* *

7

كيان معدن پارس

شيمي و فناوری زیستی

www.kmp-co.com *

8

مپصا

نفت، گاز و پتروشيمي

www.mapsaeng.com
*

108

مركز پژوهشي سازه و زلزله آريا

مكانيك و اتوماسيون

www.aserc.ac.ir
*